Đơn hàng nhận được

Xin cảm ơn đơn hàng của quí vị. Đơn hàng của quí vị đã được nhập vào hệ thống. Xin vui lòng gửi hàng của quí vị đến Sendyounow trong thời gian sớm nhất để chúng tôi có thể vận chuyển kiện hàng của quí vị 1 cách nhanh chóng.

  • Số đơn hàng:
  • Ngày: January 19, 2021
  • Phương thức thanh toán: Gửi hàng trước trả tiền sau
BackToTop